Makroekonomický model lineárního programování umožňuje porovnat náklady a zisky za vepřové maso v odvětví zemědělství a při realizaci finálních výrobků. Modelují se procesy obratu stáda, počínaje stavem prasnic a selat, následuje výkrm, zpracování na jatkách a finální prodej výsekového masa a masných produktů. Procesy jsou agregovány na úroveň roční produkce v České republice. 

popisu výsledků je ukázka výpočtu pro modelovýrok včetně interpretace.

Uživatel si může model upravit s použitím aktuálních nebo experimentálních dat. Model je ke stažení níže.  Potřebný software pro opakované výpočty včetně manuálu na použití je ke stažení níže.

 

 

Soubory ke stažení:

  1. Excelový soubor s lineárním optimalizačním modelem. Soubor po stažení umožňuje vkládat vlastní data do editovatelných oblastí a počítat odpovídající výsledky (optimální řešení).
  2. Pdf soubor s ukázkou výpočtu a rozboru řešení s daty pro modelový rok. Uvádí seznam proměnných, popis jednotlivých omezujících podmínek a rozbor vektoru základního řešení.
  3. Softwarový modul LINKOSA jako doplněk k Excelu 2016 +. Kdo by si chtěl vytvořit a spočítat vlastní verze modelu, zadá data do prázdného excelového souboru dle požadavků SW Linkosa (viz přiložená manuál) a následně SW Linkosa spustí jako doplněk Excelu.
    Poznámka: Pro výpočet modelu Lineárního programování lze rovněž využít ¨standardní součást Excelu - doplněk  Řešitel - Solver. Model je v tomto případě potřeba upravit do požadovaného formátu.
  4. Manuál k  LINKOSA. Návod, jak řešit model Lineárního programování tímto softwarem jakožto doplňkem Excelu.