Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha 6 - Suchdol

IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709

Kontaktní osoba:

prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.

smutka@pef.czu.cz

doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc.
domeova@pef.czu.cz