Predikce

Prasata jatečná JUT, kategorie S, (EUR/ 100 kg), ČR
Období 10/20 11/20 12/20 1/21 2/21 3/21 4/21 5/21 6/21 7/21 8/21 9/21
Prasata jatečná JUT, kategorie S, (EUR/ 100 kg), ČR 133.44 134.56 131.05 129.48 126.67 137.93 145.46 150.38 160.11
Předpověď v tomto období 131.47 130.81 134.08 107.7 126.82 122.86 136.43 156.76 166.92 169.63 169.09 173.55
Chyba odhadu 1.97 3.75 -3.03 21.78 -0.15 15.07 9.03 -6.38 -6.81Vlastní predikce
Standardní chyba odhadu
Root Mean Square Error of Prediction

10.81078