Predikce

Prasata jatečná JUT, kategorie S, (EUR/ 100 kg), ČR
Období 2/22 3/22 4/22 5/22 6/22 7/22 8/22 9/22 10/22 11/22 12/22 1/23
Prasata jatečná JUT, kategorie S, (EUR/ 100 kg), ČR 132.68 165.15 194.61 188.83 185.83 187.75 195.82 211.48 209.07
Předpověď v tomto období 134.15 128.89 163.62 205.87 205.38 195.35 187.23 200.27 204.61 206.43 205.96 182.65
Chyba odhadu -1.47 36.26 30.99 -17.04 -19.55 -7.6 8.59 11.21 4.46Vlastní predikce
Standardní chyba odhadu
Root Mean Square Error of Prediction

12.38146