Predikce

Prasata jatečná JUT, kategorie S, (EUR/ 100 kg), ČR
Období 12/20 1/21 2/21 3/21 4/21 5/21 6/21 7/21 8/21 9/21 10/21 11/21
Prasata jatečná JUT, kategorie S, (EUR/ 100 kg), ČR 131.05 129.48 126.67 137.93 145.46 150.38 157.51 150.8 144.87
Předpověď v tomto období 134.08 107.7 126.82 122.86 136.43 156.76 166.92 167.03 150.28 149.34 142.46 139.83
Chyba odhadu -3.03 21.78 -0.15 15.07 9.03 -6.38 -9.41 -16.23 -5.41Vlastní predikce
Standardní chyba odhadu
Root Mean Square Error of Prediction

10.89397