Modely CEVEMA tvoří ucelený softwarově analytický nástroj pro rozbor chování trhu s vepřovým masem, především z hlediska cenotvorby, a to od analýzy konkurenceschopnosti, predikce vývoje cen a jejich dopadu na ceny v ČR (včetně  pohledu z pozice dominantního německého trhu), jejich elasticity až po makromodel optimalizující ziskovost v rámci celé vertikály.

Komplexní analýza začíná interaktivním benchmarkovým modelem na bázi DEA, umožňujícím jednotlivým chovatelům prasat srovnat efektivitu svých chovů s efektivními chovy v ČR, EU, světě a obdržet doporučení ke zlepšení ukazatelů svých chovů.

Dále sytém umožní srovnat vlastní predikce ve vývoji cen s modelovou predikcí a následně se skutečností (ve 4 kategoriích):

Vrcholem softwarové analýzy jsou Modely elasticity cen vepřového masa a optimalizační makromodel,  analyzující technologické, nákladové a výnosové parametry na každém ze tří stupňů cenové vertikály: ceny zemědělských výrobců (chovy prasat) (CZV), ceny průmyslových výrobců (jatka) (CPV), ceny spotřebitelské (ceny retailu) (SC). Výpočet elasticit je realizován pomocí log-log modelu, makromodel je řešen technikami lineárního programování za pomocí SW Linkosa, uzavírajícího celý tento modelový systém.